Financiering

U wilt zonnepanelen op uw bedrijfsdak, maar weet niet precies hoe het zit met de financiering? Hier leest u welke mogelijkheden er zijn en welke voordelen en nadelen er kleven aan verschillende financieringsvormen.

Zelf financieren

De meest voor de hand liggende situatie is wanneer u zelf de gehele aanleg van het zonneproject bekostigt met uw onderneming. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het eigen vermogen. U behoudt dan zelf de controle, maar ook de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt, wie het uitvoert en wanneer het project gerealiseerd wordt. Een andere methode is door een (groene) lening af te sluiten bij uw bank. Op die manier gebruikt u geleend geld om de kosten voor het project te dekken, zodat u alsnog zeggenschap behoudt over het project.

Voordelen van zelf financieren

Het grootste voordeel van interne financiering is dat u zelf bepaalt wat er gebeurt. U zit zelf overal bovenop en weet precies wat en wanneer er iets gedaan moet worden. Die controle heeft ook een keerzijde. U besteedt veel tijd aan het project, en bent daardoor minder bezig met uw onderneming.

Nadelen van zelf financieren

Ook is de kans groter dat het project niet gesubsidieerd wordt in het geval van overtekening. Dat houdt in dat er meer aanvragen voor subsidie zijn dan dat er betaald kan worden. De overheid kijkt dan naar de haalbaarheid van een project, waarbij financiering een belangrijk onderdeel is. Wanneer u de financiering zelf regelt, kan dat een reden zijn om uw project niet te subsidiëren.

Volledig externe financiering

In het geval van volledig externe financiering wordt er ook wel gesproken over dakhuur. Uw onderneming stelt dan het dak ter beschikking voor zonnepanelen, zonder daar zelf financiële verantwoordelijkheid voor te dragen. In dat geval wordt een overeenkomst opgesteld, waarin u een vaste vergoeding krijgt voor het ter beschikking stellen van uw dak. De uitvoerende partner zorgt dan voor het gehele proces van aanvraag tot financiering en de uiteindelijke realisatie.

Bij een volledig externe financiering worden er wel enkele voorwaarden gehanteerd. Zo moet uw aanvraag voldoen aan de meest recente SDE++ richtlijnen, maar moet uw bedrijfsdak ook nog minimaal 15 jaar mee kunnen zonder reparatiewerkzaamheden.

Voord- en nadelen van externe financiering

Wanneer uw zonneproject volledig extern gefinancierd wordt, hoeft u geen eigen vermogen te investeren in het project. Daardoor kan uw eigen winst gebruikt worden voor investeringen in de eigen bedrijfsvoering. Ook op het gebied van tijd kan externe financiering voordeel opleveren. Zeker als u een ervaren partner in de arm neemt om die financiering te regelen. U kunt zich dan zoveel mogelijk blijven richten op uw eigen bedrijfsvoering, terwijl er op de achtergrond toch extra geld binnenkomt.

De externe financiering heeft ook nadelen. Uiteraard willen investeerders winst behalen op het uitgeleende geld, waardoor u logischerwijs minder geld verdient met de opgewekte energie.

 

Klant-specifieke oplossing

Er zijn overigens diverse tussenwegen om een zonneproject te financieren, bijvoorbeeld met een mix tussen zelf financieren en extern kapitaal. Dat kan onder andere door middel van een leaseconstructie.

  Subsidies

  Wanneer u zonnepanelen op uw bedrijfsdak wilt laten plaatsen kunt u in sommige gevallen gebruik maken van subsidie vanuit de overheid. Deze subsidie komt in de vorm van een financiële tegemoetkoming en kan gedurende een jaar één of meerdere keren aangevraagd worden. Deze financiële rondes worden ook wel SDE (Stimulering Duurzame Energie) genoemd. Ieder jaar worden de voorwaarden voor deze subsidies aangepast, waardoor het aan te raden is om uzelf hierin te verdiepen of een adviseur te vragen naar de huidige regels.

  Hoewel de aanvraag van subsidies ieder jaar anders werkt, is er wel één trend die zich ieder jaar laat zien. Het aanvragen van subsidies wordt moeilijker. Vanwege de grote interesse van andere ondernemers, concurreert u tijdens de aanvraag om de subsidie. Het resultaat is dat de aanvragen vaak overtekend zijn, wat inhoudt dat er meer subsidie is aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Op dat moment bepaalt de overheid welke projecten de grootste kans hebben om gerealiseerd te worden, door te kijken naar de mogelijke financiële of technische problemen waar een project tegenaan kan lopen.

  Dit is de voornaamste reden dat veel projecten uiteindelijk niet gerealiseerd worden, terwijl er wel subsidie is toegezegd. Dat houdt in dat andere projecten zijn afgewezen, terwijl het geld uiteindelijk wel beschikbaar was geweest. Door samen te werken met een ervaren partner kan ervoor gezorgd worden dat uw aanvraag sneller wordt goedgekeurd.

  Twijfelt u nog?

  De hoogte van een financiering hangt af van vele aspecten. Twijfelt u toch? Vraag dan een specialist om advies over uw bedrijfsdak.